Guds Kristne Kirker

Guds kristne kirker...

 • Giver indsigt i den oprindelige tro formidlet af Messias og apostlene gennem videnskabelige bibelstudieskrifter.
 • Følger læren som er indbefattet i troen fra de sidste totusind år, siden Messias og apostlene (læs The Role of the Fourth Commandment in the Historical Sabbath-keeping Churches of God (170)).
 • Har konferencer i Australien, Nordamerika, Europa, Afrika, Asien og Stillehavsområdet, med et stadig øgende antal deltagere i centre verden over.
 • Oversætter kontinuerligt alt deres litteratur til flere sprog. Dette er tilgængeligt på Christian Churches of God Multi-Language Site.
 • Bliver ledet af en hovedbestyrelse valgt af kirkens medlemmer.
 • Vælger hovedkoordinatorer, nationale koordinatorer og områdekoordinatorer til den daglige drift.
 • Har ingen pastorer eller præster som modtager betaling. Ansættelsen er opgaveorienteret.
 • Har ikke noget hierarki af præster, noget som er normalt blandt traditionelle organisationer.
 • Lærer at hvert døbt individ har direkte og umiddelbar tilgang til vor Fader gennem Messias, uden at skulle gå gennem menneskelige pastorer og præster.
 • Lærer at der kun er to sakramenter givet af Messias (les The Sacraments of the Church (150)).
 • Tager imod forespørgsler (se Kontakt os).
 • Skaffer alt litteratur uden omkostninger. Kirkens medlemmer og venner påtager sig finansieringen. Modtageren opkræves ikke for noget.
 • Overholder den oprindelige sekvens af helligdage, som blev fremlagt af apostlene og Messias, deriblandt den ukendte sabbat, nymånedagene og sabbatsårene, i overensstemmelse med Bibelen (les God’s Calendar (156)).
 • Skaffer alle deres forskningsdokumenter både i HTML- og MS Word-versioner. Gå til linket Bible Study Papers for at få en komplet oversigt over alle vores forskningsdokumenter.

 


Guds kristne kirker (Christian Churches of God)

Australia: P.O. Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-post: secretary@ccg.org